2. Podyskutujmy znowu… po polsku i angielsku… Let’s discuss again…in Polish and English

Kto mi to przyczepił?/ Who pinned it on me?

Realista spiskowy czy teoretyk przypadku? / Conspiracy realist or Coincidence theorist?

Dla naszepismo.pl przekazał Andrzej Kościałkowski

Oto interesujący… realista spiskowy lub teoretyk zbiegu okoliczności. Co za różnica? Pokażę ci – TO jest teoria zbiegu okoliczności:

„Chińskie laboratorium biologiczne w Wuhan jest własnością firmy Glaxosmithkline, która (przez przypadek) jest właścicielem firmy Pfizer! (ten, który produkuje szczepionkę przeciwko wirusowi, który (przez przypadek) rozpoczął się w laboratorium biologicznym w Wuhan, które (przez przypadek) zostało ufundowane przez dr Fauci, który (przez przypadek) promuje szczepionkę! GlaxoSmithKline (przez przypadek) jest zarządzany przez finanse Black Rock, które (przez przypadek) zarządzają finansami Open Foundation Company (Fundacja Sorosa), która (przez przypadek) obsługuje francuską AXA!

 Przez przypadek Soros jest właścicielem niemieckiej firmy Winterthur, która (przypadkiem) zbudowała chińskie laboratorium w Wuhan i została kupiona przez niemiecki Allianz, który (przez przypadek) ma Vanguard jako udziałowca, który (przez przypadek) jest akcjonariuszem Black Rock, który ( przez przypadek) kontroluje banki centralne i zarządza około jedną trzecią globalnego kapitału inwestycyjnego.

 Black Rock (przez przypadek) jest także głównym udziałowcem firmy MICROSOFT, należącej do Billa Gatesa, który (przypadkowo) jest udziałowcem firmy Pfizer (która – pamiętasz? Sprzedaje cudowną szczepionkę) i (przypadkowo) jest obecnie pierwszy sponsor WHO !!!

Więc teraz rozumiesz, jak martwy nietoperz sprzedany na mokrym rynku w Chinach zainfekował CAŁĄ PLANETĘ !!!”

***

Conspiracy realist or Coincidence theorist?

 

Here’s an interesting one… Conspiracy realist or Coincidence theorist. What’s the difference? I’ll show you–THIS is a Coincidence theory:

“The Chinese biological laboratory in Wuhan is owned by Glaxosmithkline who (by coincidence) owns Pfizer! (the one who produces the vaccine for the virus that (by coincidence) started in the biological laboratory in Wuhan, which (by coincidence) was funded by Dr. Fauci who is (by coincidence) promoting the vaccine!

GlaxoSmithKline (by coincidence) is managed by Black Rock finances who (by coincidence) manages the finances of the Open Foundation Company (Soros Foundation) which (by coincidence) serves the French AXA!

By coincidence Soros owns the German company Winterthur which (by coincidence) built the Chinese laboratory in Wuhan and was bought by the German Allianz which (by coincidence) has Vanguard as a shareholder which (by coincidence) is a shareholder of Black Rock, which (by coincidence) controls the central banks and manages about one third of the global investment capital.

Black Rock (by coincidence) is also a major shareholder of MICROSOFT, the property of Bill Gates, who (by coincidence) is a shareholder of Pfizer (which–you remember? is selling the miracle vaccine) and (by coincidence) is currently the first sponsor of WHO !!!

So now you understand how a dead bat sold in a wet market in China infected the ENTIRE PLANET!!!!”

Andrew Kosciałkowski

  Thanks Andrew

#*#*#*#*#*#*#*#*#

 

 

 

Śledź i polub nas:

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *