Ku przestrodze! KOLABORANCI I OCHOTNICY!!! Cz.1.

Ciała Benito Mussoliniego, Clary Petacci, Nicola Bombacciego i Alessandro Pavoliniego wywieszone na 

Powyżej: Ciała kolaborantw; Benito Mussoliniego, Clary Petacci, Nicola Bombacciego i Alessandro Pavoliniego wywieszone na Piazzale Loreto w Mediolanie, 29 kwietnia 1945 r.

AUTOR: JÓZEF WRÓBEL

Prawda oparta na historycznych faktach obroni się sama, ale żeby było to prędzej niż później, warto przypomnieć historyczne fakty. Współsprawstwo Polaków w zagładzie Żydów i wybuchu II WŚ jest wielkim kłamstwem historycznym, o którym musimy mówić i je prostować. Jest to obraza naszego narodu, naszej godności.

„W ostatnich latach miejsca przeznaczone dla historyków zajmują propagandyści, dla których fakty nie mają znaczenia. Dzięki takiemu podejściu ofiary II Wojny Światowej zrównuje się ze sprawcami, a o rzeczywistych sprawcach zbrodni wojennych albo się milczy, albo używa się wobec nich określeń neutralnych znaczeniowo po to, by odwrócić uwagę od ich win.

Opowiadając o II Wojnie Światowej nie ma już Niemców, są jacyś bliżej nieokreśleni naziści, nie ma niemieckich obozów zagłady, są natomiast polskie obozy koncentracyjne. Niemiecka Kanclerz mówi o Dniu Zwycięstwa 8 maja jako o dniu wyzwolenia Niemiec spod nazistowskiej okupacji, a nie o przegranej Niemiec w wojnie którą wywołała niemiecka III Rzesza, za co Niemcy powinni się kajać i przepraszać do końca świata.

Również Rosja od wielu lat przedstawia swoją napaść na Polskę w dniu 17 września 1939 roku, jako chęć oddalenia swojej granicy od Niemiec i pomoc ludności słowiańskiej na zajętych terenach. W tej nowej narracji Rosjanie przemilczają przy tym fakt, że atak na Polskę był realizacją tajnego protokołu paktu Hitler–Stalin, podpisanego przez Ribbentropa i Mołotowa. Rosjanie nie piszą również o tym, że ręka w rękę z Niemcami, zajęli większą część ówczesnego Państwa Polskiego, że wzięli do niewoli połowę polskiego wojska z jego uzbrojeniem i wyposażeniem, co ostatecznie uniemożliwiło Polce obronę przed Niemcami oraz, że wziętych do niewoli 21 tysięcy oficerów Wojska Polskiego wymordowali w Katyniu z rozkazu Stalina, mszcząc się za klęskę Armii Czerwonej w wojnie z Polską z 1920 roku.”

Cyt.: za „Kolaboranci Hitlera”/ mecenas Wojciech Błasik (Wrocław, Polska) / 31 maja 2021/ Kuryer Polski

Zagraniczne formacje SS

W Polsce jak w każdym podbitym kraju Niemcy utworzyli też tzw. „policję” (w Polsce tzw. „granatową”), do której byli przymusowo wcielani (u nas pod groźbą śmierci) m.in. przedwojenni policjanci polscy. Ale polskiej oddolnej i dobrowolnej formacji politycznej czy wojskowej kolaborującej z III Rzeszą i pomagającej armii niemieckiej nie było.

W innych podbitych przez Niemców krajach były jeszcze przed wojną i powstawały podczas niej takie wojskowe formacje jak  np.:

Ustasze„Chorwacki Legion ochotniczy”,

– ukraińskie – „14 Dywizja Waffen SS-Galizien” i Ukraińskie bataliony Schutzmannschaft” oraz „Legion Ukraiński”, „OUN-UPA”, „Dywizja Von Stumpfeld”, „Oddział PuMa”, „Ukraińska Armia Wyzwoleńcza”, „Ukraińska Armia Narodowa”, „Ukraińska Milicja Pomocnicza”, „Natchigall”, „Pułki Polcji SS”.

Obok, PO PRAWEJ :Defilada ukraińskich ochotników do SS Galizien, Sanok ul. Kościuszki, maj 1943 rok.

OBOK-, duńska (skandynawska) – „11 Ochotnicza Dywizja Grenadierów Pancernych Waffen SS – Nordland”. Członkowie Ochotniczego Legionu Duńskiego na defiladzie w Niemczech w 1941 r. (Źródło: Wikipedia

czeska – „Ochotnicza Kompania Świętego Wacława”,

– francuskie – „33 Dywizja Grenadierów Waffen SS – Charlemage” i „Falanga Afrykańska”,

słowackie – „Domobrana” i „Heimatshutz Slovakia”,

– belgijskie –  „Ochotniczy Legion Flandryjski” i ” 28 Ochotnicza Dywizja Grenadierów Pancernych Waffen SS – Wallonien”,

POWYŻEJ- holenderskie – „Ochotniczy Legion Holenderski” i „23 Dywizja Grenadierów Pancernych Waffen SS  – Nederland”. Oddział Legii Ochotniczej Holandii paraduje w Hadze w 1941 r. (Źródło: Wikipedia)

– francuski – „Legion Ochotników do Walki przeciw Bolszewizmowi”,

– jugosłowiańskie – „Dywizja Górska Waffen SS – Handschar” i „23 Dywizja Górska Wafefen SS – Kama,

albańska – „21 Dywizja Górska Waffen SS – Skanderbeg” wspierana przez „Albańską Partię Faszystowską”,

– słoweńska – „Gorejnjsko Domobranstvo”,

– czarnogórska – „Samoobrona Ludowa”,

– nadbałtycki (Litwa, Łotwa, Estonia) – „Legion Estoński” pod politycznym protektoratem policji dowodzonej przez P. Kubiliunasa i dodatkowo gen. O.  Dankersa wspierani przez „Front Litewskich aktywistów” i „Piorunokrzyżowców”,

– różne formacje białoruskie – min.: „Dywizja Grenadierów SS”,

– sowieckie -„Hilfswillige” („Legiony Wschodnie”, „Dywizja Grenadierów SS” i inne) i „Rosyjska Armia Wyzwoleńcza” wspierani przez „Partię Białoruskich Nacjonalistów” i „Narodowo-Socjalistyczną Partię Rosji B. Kamińskiego” oraz „RONĘ”, „Dywizję Grenadierów SS”, „Rosyjską Armię Narodową”, ” Wschodnioturecki Związek Bojowy”; „Kozacki Korpus kawalerii Waffen SS”, „Kaukaski Związek Bojowy SS”, „Ochotniczy Pułk Desna”,

– bułgarskie i rumuńskie pułki „Waffen SS”,

grecka -„Unia Narodowo-Demokratyczna gen. N. Zervasa” wspierana m.in. przez „Organizację Polityczną Narodowych Socjalistów (OEDE),

– „Ochotniczy Legion Arabski”,

„Ochotniczy Legion Hinduski”,

OBOK – brytyjski – Wolny Korpus”,

… i wiele, wiele innych.

Do całokształtu współpracy z nazistami niemieckimi należy bezwzględnie dodać kolaborację polityczno-ideologiczną  organizacji i rządów państw podbitych przez niemiecką III Rzeszą.  Niesławnymi w tym obszarze są m.in.:

– Unia Holenderska – „Narodowo-Socjalistyczny Ruch holenderski” i „SS Roosta van Tonningen” + „Nederlandse Landsturm”, „Landdwacht Nederland”,

– Protektorat Czech i Moraw – „Solidarność Narodowa”, „Czeski Obóz Narodowo-Społeczny”, „Narodowa Wspólnota Faszystowska”, „Narodowo-Socjalistyczna Partia Czeskich Robotników i Chłopów”, „Czeska Liga przeciw Bolszewizmowi”,

– Norwegia – „Rada Państwowa”, 

– Francja – „Rządy Vichy” oraz „Francuska Partia Ludowa” i „Bretońska Partia Ludowa”,

– Włochy – „Włoska Republika Socjalna” Benito Mussoliniego” – sojuszniczka (mierna i przegrana) nazistowskich Niemiec,  

– Węgry – „Rząd Narodowy Ferenca Szalasiego”,

Bułgaria i Rumunia – „Rząd Jedności” i „Rumuński Rząd Narodowy”, „Narodowy Ruch Socjalny” i „Porozumienie Bułgarsko – Niemieckie”,

– Grecja – „Rząd Narodowy pod komendą generała Dertilisa” wspierany przez „Organizację Narodowych Socjalistów” i „Organizację Narodowych Sił Grecji”,

– Serbia – m.in.: „Serbski Korpus Ochotniczy”, „Rosyjski Korpus Ochronny” składający się z „białych emigrantów” rosyjskich”

Czarnogóra – „Rada Regencyjna/Rada Rządząca”,

Słowacja – „Rząd J. Tiso” wspierany przez „Gwardię Hinkowa” i „Słowacką Partię Ludową”,

– Chorwacja – „Niezależne Państwo Chorwackie”,

– Słowenia – „Rada Krajowa”, „Legija Smrti” i ” Slovenski Narodni Varnostni Zbor”, 

– Albania – „Rząd S. Werlati” wspierany przez „Albańską Partię Faszystowską”,

Rumunia – „Żelazna Gwardia”, 

Bułgaria – „Porozumienie Bułgarsko-Niemieckie” i „Narodowy Ruch Socjalny”,

Macedonia – „VMOR”,

– Węgry – „Rząd Narodowy Ferenca Szalasiego” wspierany wcześniej przez „Strzałokrzyżowców”,

– Dania – „Narodowo-Socjalistyczna Partia Robotnicza Danii” i „Korpus Schalburga”,

– Belgia – „Flamandzki Związek Narodowy”, „NiemieckoFlamandzkiZwiązek Pracy” i „Algemeene SS-Vlaanderen” i inne,

– Serbia – „Zbor” D. Ljoticia,

Czarnogóra – „Unia Faszystów”,

– Litwa, Łotwa i Estonia – kolaboranckie tzw. „Zarządy Krajowe”, w tym np.: „Estoński Dyrektoriat Krajowy Hjalmarem Mae”, litewskie policje polityczne:  „Sauguma” i „Szaulisi”,

– obszar sowiecki i pośrednio obszar późniejszego ZSRR – m.in.: „Białoruska Narodowa Pomoc”, „Białoruski Komitet Zaufania”, „Białoruska Centralna Rada”, „Ukraińska Policja Pomocnicza”, „Wolny Korpus Samoobrony Białoruskiej”.

o

Dla naszepismo.pl opracował Józef Wróbel

################################

Śledź i polub nas:
6 komentarzy

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *