WITAJ MAJOWA JUTRZENKO

AUTOR JOLANTA V MIARKA

WITAJ MAJOWA JUTRZENKO

Maj jest uznawany przez Polaków za najpiękniejszy miesiąc w roku. Jedna ze starych legend mówi, że Bóg Ojciec w maju stworzył świat.

Witaj, majowa jutrzenko, znana też jako: Mazurek 3 Maja,  pieśń związana z KONSTYTUCJĄ 3 MAJA, ze słowami wiersza Rajnolda Suchodolskiego.Melodia jest stylizowana na mazurka. Tekst został napisany w czasie powstania listopadowego  którego Suchodolski był uczestnikiem. Pieśń przywołuje pamięć Konstytucji 3 Maja. pierwszej konstytucji w Europie.

Utwór ten jest wykonywany corocznie 3 maja podczas podnoszenia flagi państwowej na Placu Zamkowym w Warszawie  w czasie obchodów upamiętniających Konstytucję.

2 MAJ – Dzień Polskiej Flagi, Dzień Polonii, Swięto 3-MAJA. W tych dniach zawarty jest ogrom naszej polskiej historii, który ukształtował dni w których i dzisiaj żyjemy.

Dzień Polskiej Flagi

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
BUDYNEK SEJMU BIAŁO- CZERWONY

15 października 2003 do laski mrszałkowskiej wpłynął poselski projekt autorstwa posła Edwarda Płonki dotyczący zmiany ustawy o godle, barwach i hymnie RP, ustanawiający m.in. Dzień Flagi RP. Z treści uzasadnienia ustawy wprowadzającej święto wynika, że wybór dnia 2 maja nie był przypadkowy – chodziło o dzień, w którym Polakom towarzyszą refleksje o szczytnych kartach historii Polski, wypełnienie wolnego dnia pomiędzy świętami narodowymi Pomysłodawcą ustanowienia święta był dziennikarz Andrzej Zaporowski. Celem święta jest promowanie szacunku do flagi oraz propagowanie wiedzy o polskiej tożsamości oraz symbolach. 

Święto Narodowe Trzeciego Maja

Zdjęcie nr 1, fot. Kancelaria Sejmu

Święto Narodowe Trzeciego Maja jest obchodzone w rocznicę uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3 maja. Dokument był pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, a drugą na świecie po amerykańskiej.

Rocznica przyjęcia Konstytucji 3 maja jest świętem ustanowionym w 1919 roku. Przez okres PRL jego publiczne obchodzenie było zabronione, ponownie stało się państwowym świętem w 1990 roku

3 maja to święto państwowe z czerwoną kartką w kalendarzu, tak więc dzień wolny od pracy. To bardzo ważne dla całego narodu polskiego święto, sięgające historią XVIII wieku. W przeszłości nie zawsze jednak można było swobodnie w ten dzień świętować. Nie każdej władzy było po drodze z datą 3 maja.

W 11 artykułach opisano ustrój prawny Rzeczypospolitej, zasady funkcjonowania społeczeństwa i państwa oparte na koncepcji demokratyzacji stosunków społecznych. Uregulowano organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli. Wprowadzono ustrój monarchii konstytucyjnej z silną władzą przedstawicielską. Zastosowano trójpodział władzy na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. W pierwszej polskiej ustawie zasadniczej przyjęto również nowatorskie rozwiązania w zakresie parlamentaryzmu. Władzę ustawodawczą sprawował sejm, złożony z dwóch oddzielnych izb. Posłów uznano za reprezentantów całego narodu, bez związania instrukcjami sejmikowymi. Zniesiono również zasadę liberum veto. Konstytucja 3 Maja była kompromisem królewsko-szlacheckim pomiędzy programem monarchiczno-konstytucyjnym Stanisława Augusta a republikańskim Ignacego Potockiego, Stanisława Małachowskiego i Hugona Kołłątaja. Stanowiła wyraz głębokiego patriotyzmu jej twórców, była dziełem tworzącym późniejszą tożsamość suwerennego narodu dążącego do zachowania niezależności państwowej.

Niech się święci 3 Maja !

Jest jeszcze inny obraz maja. To wieczorna cisza wypełnionego wiernymi polskiego kościoła, którzy  zgromadzili się na majówkach –  na nabożeństwach majowych ku czci Najświętszej Maryi Panny. 3 maja jest świętem pierwszej polskiej konstytucji (1791), ale też świętem Maryi Królowej Polski. Oba te fakty mają znaczenie również dzisiaj. Konstytucja jest dokumentem określającym fundamentalną tożsamość państwa, a maryjność dla wielu Polaków jest związana z POLSKĄ i katolicką tożsamością.

Majówka

Powyżej ^ Majówka. Nabożeństwo ku czci Matki Bożej / Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Chwalcie łąki umajone – to polska pieśń maryjna o spokojnej, uroczystej melodii. Autorem tekstu jest jezuita Karol Antoniewicz który nadał jej tytuł Pieśń majowa. Pochodzi z lat 40 XIX wieku i śpiewana jest najczęściej w maju.- miesiącu maryjnym. Tekst wychwala Maryję, wzywając, aby całość przyrody ożywionej i nieożywionej dołączyła do uwielbienia Jej przez ludzi.

26.MAJA – DZIEŃ MATKI!

Maj to także obraz matki – czasem uśmiechniętej, czasem zmęczonej czy smutnej, ale zawsze czuwającej nad swoimi dziećmi.

Mother's Day in Poland in Poland in 2024

Matka-Polka! Ten wyraz jest zakorzeniony w historii  Polski. Powstał, gdy Kraj utracił  niepodległość. Utrwalił jego znaczenie Adam Mickiewicz w utworze pt .”Do Matki Polki” w 1830 roku. W okresie, gdy państwo polskie było w trakcie konfliktu zbrojnego, okupacji wojennej czy pod zaborami  to najczęściej kobiety musiały opiekować się walczącymi mężczyznami, a także prowadzić gospodarstwo lub interesy. Walczyły także na frontach z wrogiem i wiele z Nich oddało swoje życie dla Ojczyzny.

Dzień Matki to wyjątkowy dzień. Oprócz życzeń dzieci wręczają także upominki, które mają przypominać o szacunku i miłości do swoich mam Dzień Matki obchodzony jest w ponad 140 krajach. Świętuje się go jednak w różnych terminach.

BOŻE CIAŁO

Boże Ciało to święto w tradycji ludowej, które w Kościele katolickim jest obchodzone jako Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. W roku 2024 święto Bożego Ciała przypada w czwartek 30 maja.

fOTO”ASTA24.PL

MAJ W POEZJI POLSKIEJ

Maj

Po złotej pogodzie
Majowej i bzowej
Powoli zapada
Zmierzch także majowy.

Obudził się wietrzyk
Łagodny i miękki
I brzozom podnosi
Zielone sukienki.

Przycicha swawolnie,
Na trawę się kładzie
I czeka na księzye
Zaplątany w sadzie.

Leopold  Staff

Wanda Grodzieńska „Do matki”

Mamo, chciałbym ci przynieść latający dywan.
I kaczkę, która znosi szczerozłote jajka,
Żebyś żyła beztrosko – wesoła, szczęśliwa,
Lecz takie dziwy znaleźć można tylko w bajach.

Lecz dzisiaj za twe troski, trudy, poświęcenia,
Za twą miłość matczyną nigdy nie zachwianą
Mogę tylko twą szyję otoczyć ramieniem
I szepnąć ci do ucha: Dziękuję ci, mamo.

Jolanta V Miarka

Dziękujemy! Obrazek wprowadzające i część ilustracji załączył ADMIN

############# np.pl ############

Śledź i polub nas:
22 komentarze

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *