Trwanie

AUTOR: PROFESOR WACŁAW LESZCZYŃSKI

Katakumby Rzymu ❒ Italy Tickets
KATAKUMBY RZYMU

Chrześcijan prześladowano od początku istnienia Kościoła. Tak było w 64 r. za rzymskiego cesarza Nerona, oskarżającego chrześcijan o podpalenie Rzymu. Tak było za cesarza Dioklecjana od 303 r. Tak też było za cesarza Juliana Apostaty, który m. in. w 362 r. zabronił chrześcijanom uczyć w publicznych szkołach. Z Kościołem walczyli w XVI wieku Luter, Kalwin i król angielski Henryk VIII. Król szwedzki, Gustaw Adolf, walcząc przeciw katolikom, zginął w 1632 r. pod Lützen. Kościół Katolicki był zwalczany przez ideologów Rewolucji Francuskiej (1789 r.) i ich następców masonów, zwłaszcza francuskich. Kanclerz II Rzeszy Niemieckiej, Otto von Bismarck walczył z Kościołem w ramach „Kulturkampfu”, w latach 1871-78. Carowie Rosji, zwłaszcza w XIX wieku, represjonowali katolików, a na ogół byli nimi Polacy i katolicyzm utożsamiany był z polskością, której Kościół był ostoją. Katolicy byli prześladowani w USA przez Ku Klux Klan, powstały w 1865 r. Katolicy byli mordowani i więzieni w I połowie XX wieku w Meksyku i w Hiszpanii. Kościoły Katolicki i Prawosławny były po barbarzyńsku niszczone przez przywódców Rewolucji Październikowej, Lenina i Trockiego, a potem przez Stalina i jego następców.  Przeciw Kościołowi i Dekalogowi, a zwłaszcza V Przykazaniu, występowali Niemcy pod wodzą Hitlera.

dla przypomnienia: Bolesław Bierut i Józef Cyrankiewicz ...
Dla przypomnienia. Sciana z „mojej klasy”…/ Garnek/

W Polsce też było wielu wrogów Kościoła i religii katolickiej. W II Rzeczypospolite byli wśród nich nawet decydenci. Dzięki nim, od 1927 r. w herbie Polski, korona Orła Białego pozbawiona jest, wbrew tradycji, krzyża. Z Dekalogiem, zwłaszcza z V i VI Przykazaniami, walczył tłumacz i literat, Tadeusz, autor „Słówek”, który zaakceptował w 1939 r. okupację rosyjskiego agresora i jego kochanka, Irena, pisarka, „seksuolog”. Walczyli z Kościołem i religią namiestnicy okupanta, rządzący z rosyjskiego nadania, zwłaszcza Bierut i Gomułka. Zagrabiono wtedy dobra kościelne, za dochody z których były utrzymywane kościoły i zakony. Zniszczono Caritas i inne instytucje kościelne, niosące pomoc ludziom ubogim i pokrzywdzonym. Więzieni byli biskupi, Prymas i kapłani. Mordowani byli (nawet w 1989 r.!) księża niewygodni dla totalitarnego reżymu. Za Bieruta i ponownie za Gomułki wyrzucano ze szkół nauczanie religii. Ze ścian urzędów i szkół usunięto wtedy krzyż. Starano się zmarginalizować Kościół, zamknąć Go w „zakrystii”, wyrugować ze świadomości ludzi Jego nauczanie, względnie uczynić je wewnętrzną sprawą człowieka, mniej ważną od nakazów opresyjnych, wrogich katolicyzmowi, władz.


     Kościół istnieje od 2000 lat. Miewał okresy chwały i kryzysów, ale wciąż trwał. Zmagał się z herezją arian (IV wiek) i katarów (XII-XII wiek). Borykał się z najazdami Wandali w 455 r. i Muzułmanów, do XVII wieku. Przeżył Wielką Schizmę w 1054 r., Niewolę Awiniońską (1309-1377), a w latach 1378-1417 Schizmę Zachodnią, gdy Kościołem rządzili papieże i antypapieże. Wytrzymał w XV wieku czasy niemoralnych Borgiów (Aleksandra VI). Przeżył Reformację w XVI wieku i później nękanie w wielu krajach świata. I wciąż trwa! Kto dziś pamięta arianów, katarów, Tadeusza i Irenę, Bieruta i Gomułkę? Tak będzie i z obecnymi wrogami Kościoła. A zamordowani O. Kolbe, księża Frelichowski i Popiełuszko oraz więziony Prymas Wyszyński, czy oczerniany przez łajdaków Jan Paweł II, są znani w całej Polsce.
   

Ks. S.W.FRELICHOWSKI

Znów rozpoczyna się w Polsce otwarta wojna z Kościołem Katolickim i religią. Bezprawnie redukuje się nauczanie religii w szkołach, dyskryminując dzieci uczęszczające na lekcje religii. Znów usuwa się z przestrzeni publicznej Krzyż, symbol chrześcijaństwa i cywilizacji europejskiej. Różne prostaki, chcąc wywołać w swych zwolennikach prymitywne uczucie zazdrości, plotą bzdury o „bogactwie Kościoła”, zwłaszcza znienawidzonego O. Rydzyka. Myślą, że ludzie są aż tak głupi, że uwierzą w te ich łgarstwa. Usuwani są z muzeów wielcy Polacy – Ulmowie, O. Kolbe, Pilecki, Jan Paweł II. Oczerniani, więzieni i dręczeni są kapłani za pomoc ludziom pokrzywdzonym. Zmusza się lekarzy, aby wbrew własnemu sumieniu i Przykazaniom Bożym mordowali nienarodzone dzieci. Propaguje się seks bez ograniczeń, a gadzinowe media chwalą prostytucję i namawiają do niej (że to zawód taki, jak każdy inny). Daje się 15-letnim dzieciom dostęp do wczesno-aborcyjnych toksycznych preparatów sterydowych. A to wszystko po to, aby odwrócić umysły ludzi, zwłaszcza niedoświadczonej młodzieży, od Dekalogu i religii. Żeby łatwo poddali się dyktaturze ciemniaków i obcych, z zagranicy – wschodniej i zachodniej.
    

Noblista usunięty…

Władze usunęły z lektur szkolnych Sienkiewicza. One go nie lubią, bo napisał: „I tak przeminął Neron, jak mija wicher, burza, pożar, wojna lub mór, a bazylika Piotra panuje dotąd z wyżyn watykańskich miastu i światu.” Pisał też o opiece Matki Bożej: „Choćby tu przyszły poganów tysiące, choćby na smokach wojska latające, nic nie wskórają miecz, ogień i męże, bo ja zwyciężę!”. I tak będzie! Wrogowie Kościoła przeminą, a On przetrwa, bo „Królestwo moje nie jest z tego świata”. 
                    

Wacław Leszczyński

##################### np.pl ####################

Śledź i polub nas:
Jedenkomentarz

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *