2. SPRAWY I TROSKI -GŁOS POLONII

<<<Logo Polany w Healesville/Melbourne

Troche o tradycji                  

 Czym jest tradycja?

 Czy tylko słowem, czy pod pojeciem tym rozumiemy szacunek do przeszłości, przodków, kultury?.

“Według Wikipedii słowo pochodzi z łacinskiego tradio czyli – przekazane z pokolenia na pokolenie treści kultury (takie jak; obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy społeczne), uznane przez zbiorowość za społecznie doniosłe dla jej współczesności i przyszłości.”

Wiekszość australijskich organizacji polonijnych podkreśla w swej działalności tradycje Polonii i  organizacji polonijnych. Piszę wiekszość, gdyż w naszych polonijnych szeregach są i takie grupy, które nie dbaja o tradycję. Być może jest to forma pokazania się w stylu: tylko my jesteśmy najlepsi, tylko my robimy najlepiej, lub “to ja sama zrobiłam”. Przykładem takiego postępowania są niektóre osoby ze Związku Polaków w Melbourne (ZPwM). Zapominają one czym jest Statut organizacji, czym są uchwały Walnego Zebrania lub Zjazdu, zapominają o tradycji, szacunku itd…

  Nieżyjący już społeczni działacze polonijni: Adam Gruszka, Władysław Czarkowski i Henryk Pienkoś zakupili w 1960 roku skrawek zalesionego terenu w Healesville nazwanego później “Polana”. Zakupili ten teren za własne środki finansowe, gdyż organizacji nie było stać na taki wydatek. Adam Gruszka zaprojektowal emblemat (logo) “Polany”, które swą symboliką odzwierciedla charakter tego miejsca – biało czerwona flaga, góry, namioty, bumerang, zieleń i błękit.

  Logo to towarzyszyło wydarzeniom na “Polanie” i Zarządowi ZPwM od zarania.

Od niedawna jednak osoby działające w ZPwM reklamują “Polanę” nowym logo nie dbając o tradycje i szacunek dla poprzedników i prekursorów “Polany”, prekursorów naszej polonijnej społeczności. Grupa ta także propaguje  obchody 70-tej rocznicy powstania ZPwM.

Z artykułów opublikowanych w Kronice Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii 1962-1992 dotyczących ZPwM wynika, że nazwę Związek Polaków w Melbourne datujemy na rok 1962 czyli według działań arytmetycznych w bieżacym roku możemy mówić o 57 rocznicy. Owszem, od roku 1949 działał Związek Polaków w Australii z siedzibą w Melbourne.

 Po różnych niesnaskach, nieporozumieniach, rozłamach i pojednaniu, w życiu społecznym Wiktorii zaczął wyróżniać się Związek Polaków w Wiktorii. Organizacja ta utworzyła sporo pododdzialów, które to przekształciły się w nowe organizacje.

Związek Polaków w Wiktorii przy współpracy prezesa Rady Naczelnej gen. Juliusza Kleberga z udziałem przedstawicieli Rady Organizacji Polskich w Wiktorii powołał do życia Prezydium Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii co nastapiło w dniu 26 września 1962 roku.

Jak już wspomniałem powyżej od 1962 lub 1963 roku pojawiła się nazwa Związku Polaków w Melbourne oficjalnie zarejestrowana 7 grudnia 1966.

Przedstawiłem powyżej bardzo skrótową historię dotyczącą niektórych organizacji polonijnych działających na terenie Melbourne. Niestety na naszym polonijnym podworku jest wiecej takich organizacji, które nie szanują tradycji.

 Szacunek dla tradycji jest naszym obowiązkiem, zarówno osób zrzeszonych jak i nie zrzeszonych. Mam nadzieję że nie będziemy o tym zapominać, że będziemy szanować tradycję i korzystać z nich w naszej społecznej działalności.

Życzę wszystkim działaczom polonijnym owocnej pracy, współpracy i dbałości o tradycję.

Autor: Bogdan Płatek

Źródła: Bilinski Stanisław, Jabłoński Jerzy, Paszkowski Lech, Ostrowski Tomasz, 1993, Kronika Federacji Polskich  Organizacji w Wiktorii 1962-1992, Puma Printing Works, Melbourne, str. 152-163.

Sprawozdanie Walnego Zebrania ZPwM z dnia 10/12/2017 oraz 31/03/2019.

Śledź i polub nas:
Jedenkomentarz

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *