Kontakt i Korespondencja z Redakcją Naszego Pisma za pośrednictwem adresu e-mailowego.

Antoni Józef Jasiński / Redaktor naczelny NASZEGO PISMA W INTERNECIE
e-mail: antek@hotkey.net.au