„POWTÓRKA”

BALCEROWICZ „BOA DUSICIEL” POLSKIEJ GOSPODARKI Z KAPELUSZEM, MAZOWIECKI NA KOLANACH PRZED GERMAŃSKIM „RYCERZEM” I GEREMEK STOI POKORNY ALE Z BALONIKIEM / Rys. NASZA POLSKA .L. Żebrowski

„Powtórka”

AUTOR; PROFESOR WACŁAW LESZCZYŃSKI

     Wiek XVII był tragiczny dla Polski. 60 lat trwały, niszczące północne i centralne tereny RP, wojny ze Szwedami, w wyniku których uniezależniły się od Polski Prusy Książęce. 60  lat z przerwami trwały walki z Kozakami, Chmielnicki oddał Ukrainę Rosji, podburzającą Kozaków przeciw Polsce (Gonta, rzeź Humania w 1768 R.). Efektem tych walk było zniszczenie południowo-wschodnich ziem RP. 70 lat z przerwami trwały wojny z Rosją, powodujące zniszczenie ziem wschodnich (wymordowanie i spalenie Wilna, 1755 r.) i południowo-wschodnich (po Lwów i Lublin) i utratę Smoleńska, Kijowa i Zadnieprza. Cały wiek walczono z Tatarami, niszczącymi wschodnio-południowe ziemie RP i z Turcją, co skończyło się 20-letnią przez nią okupacją Podola (mimo Wiktorii Wiedeńskiej). Tak więc gospodarka całej Polski poniosła ogromne straty w wyniku tych wojen oraz walk wewnętrznych (rokosz Lubomirskiego).

Wobec tego wiek XVIII, a zwłaszcza okres panowania Augusta III, wydał się Polakom okresem spokoju i dobrobytu. Wprawdzie na początku wieku była wojna Szwedów z Augustem II i rozdarcie części Polaków („od Sasa, do Lasa”), a w czasie Wojny Siedmioletniej, maszerowały przez Polskę obce wojska, ale to trwało dość krótko i tylko na pewnych terenach. Rządząca demokratycznym krajem szlachta zajęła się więc odbudową i rozbudową swych, zniszczonych przeszłymi wojnami, gospodarek. Angażując się w sprawy prywatne, coraz mniej interesowała się sprawami publicznymi. Uważała, że Polska nie prowadzi wojen, więc nic złego się nie dzieje, a zachowane są zasady wolności z liberum veto, gwarantującym obronę przed nadużyciem władzy państwowej. Równocześnie następował spadek jej poziomu intelektualnego. Sejmy RP były zrywane przez posłów przekupionych przez Rosję i magnatów, a cała armia liczyła mniej niż 18 tysięcy ludzi. Jednak szlachta  wierzyła w głoszoną opinię, że „Polska nierządem stoi”, słaba Polska nie jest dla nikogo zagrożeniem, więc też jej nikt nie zagraża. Czując się bezpieczną, poświęcała czas swym majątkom i rozrywkom, w myśl „za króla Sasa, jedz, pij i popuszczaj pasa”. Skutkiem tego zobojętnienia szlachty na sprawy publiczne były rozbiory Polski.

W okresie rozbiorów wytworzyły się elity patriotyczne, krytykujące postawę swych przodków, będącą jedną z przyczyn upadku Polski. Te elity z zaangażowaniem się wielu Polaków doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości i do dzieła połączenia zniszczonych wojnami I Światową i z Bolszewikami, trzech różnych zaborów w jedno państwo. Obroniły też z pomocą Polaków kraj przed sąsiadami, zwłaszcza Rosją w 1920 r. Ci jednak sąsiedzi, Niemcy i Rosja, w myśl Traktatu Ribbentrop-Mołotow, napadli w 1939 r. na Polskę i 50 lat trwały ich zbrodnicze okupacje. Polska była zniszczona przez okupantów i po 1989 r. przez rządy komunistów z liberałami. Wynikłe z tego wysokie bezrobocie i niski poziom materialny Polaków, przesunęło ich uwagę na sprawy bytowe. Wielkie ich rzesze pracowały poza granicami kraju (często na stałe), aby utrzymać rodzinę. Media opisywały tragedie dzieci zostawionych na łasce krewnych i znajomych, przez rodziców pracujących za granicą.

Z czasem, a zwłaszcza w ostatnich latach, sytuacja materialna Polaków znacznie się poprawiła. Ich większość zwraca jednak nadal uwagę na „dorobienie się”. Ludzie, którzy dostawali na kartki w stanie wojennych byle jakie obuwie, teraz dbali, by ich dzieci ubierały się w markowe odzienie. To udzieliło się także tym ich dzieciom, dla których najważniejszym stało się paradowanie w modnych ciuchach. Równocześnie nastąpił spadek poziomu intelektualnego młodego pokolenia, bo wrogowie Polski wmówili mu, że nie warto się uczyć, nie warto czytać książek, bo wszystko jest w Internecie. Ci młodzi uwierzyli, że smartfony zastąpią im wykształcenie, ale nie szukają w nich wiedzy, ale śledzą portale społecznościowe. A w nich, każdy może zamieścić jakiś bzdurny news, co czynią też obce agentury. Młodzi ludzie, nie posiadając wiedzy, dają wiarę także tym, fałszywym i kłamliwym, wpisom. Zbytnia dbałość o sprawy bytowe, brak wiedzy zawartej w książkach i wiara w zapisy w Internecie, powodują laicyzację młodych ludzi i związany z nią brak odpowiedzialności (pary partnerskie) i nie angażowanie się w sprawy publiczne. Uwierzyli wrogom Polski, że polityka (starania o dobro wspólne) jest czymś „brudnym”, a Polskę obroni NATO. Głosują więc w wyborach nie na osoby ideowe i fachowe, a na celebrytów i osoby wrogie polskiemu patriotyzmowi i chrześcijaństwu, nie tyle z przekonania, ale zgodnie z przekazem mediów polskojęzycznych i społecznościowych. Ten stan umysłów, zwłaszcza ludzi młodych, przypomina okres XVIII wieku i obojętność niedouczonej szlachty na sprawy publiczne. To jest owocem działania wrogich Polsce agentur i prowadzi do „powtórki” tamtej tragedii, znów do upadku RP. Bo są w Polsce siły polityczne, chcące ją zmienić w prowincję obcego państwa (Niemiec).

Wacław Leszczyński

^^^^^^^^^^^^

DLA OPOZYCJI LICZY SIĘ TYLKO KASA – „OD SASA DO LASA”

KWIAT LOTOSU DONALDOSTRYM PIÓRKIEM VITKA SKONIECZNEGO Z SYDNEY

Obrazek wprowadzający – symbol opozycji UNIJNO-POLSKIEJ /Ilustrcje dodał i opisał Admin. Red. np.pl dziękuje Panu Profesorowi za felieton i artyście Vitkowi za rysunki.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

#########################################Śledź i polub nas:
Jedenkomentarz

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *