KAWALEROWIE ORDERU ORŁA BIAŁEGO…Kto przyznał, a kto udekorował…

Kapituła Orderu Orła Białego – stojąca na straży honoru najwyższego polskiego ODZNACZENIA PAŃSTWOWEGO –ORDERU ORŁA BIAŁEGO

Do kompetencji Kapituły należy w szczególności opiniowanie wniosków o nadanie lub pozbawienie orderu  oraz występowanie z inicjatywą nadania orderu lub jego pozbawienia. Jej członkowie powoływani są przez PREZYDENTA RP na pięć lat spośród osób, które zostały odznaczone tym Orderem. Kapitułę tworzą: Wielki Mistrz Orderu i pięciu członków Kapituły. Zgodnie z ustawą o orderach i odznaczeniach prezydent RP, z tytułu wyboru na ten urząd, staje się Kawalerem Orderu Orła Białego, Wielkim Mistrzem Orderu i przewodniczy Kapitule. Kapituła wybiera ze swego grona Kanclerza Orderu i Sekretarza Kapituły

Pierwsza Kapituła Orderu Orła Białego została powołana na zebraniu kawalerów orderu 5 listopada 1921. W jej skład weszli:Józef Piłsudski (Wielki Mistrz Orderu), Edmund Dalbor (Kanclerz Orderu), Zygmunt Zielinski (Sekretarz Kapituły), Antoni Osuchowski (Podskarbi Kapituły), Wojciech Trampczynski i Józef Haller jako członkowie oraz Kazimierz Morawski i Wincenty Witos  jako zastępcy członków Dekretem z dnia 6 marca 1922 r. Naczelnik Państwa zarządził organizację i czynności Zgromadzenia Kawalerów i Kapituły Orderu „Orła Białego” oraz sposób noszenia odznak orderu.

Historia Orderu jest bardzo długa i bardzo szlachetna, a wartość historyczna w wymiarze patriotycznym jest Polakom dobrze znana i… jakby zapomniana. Ale odżyła po udekorowaniu Orderem Orła Białego przez Prezydenta Polski Polski Andrzeja Dudę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Żełyńskiego. Zaistniała sytuacja, wktórej zadaje się pytanie za co i kto komu Ordery przyznaje.

ONI

^ Kawalerowie! To ONI zalewali fundamenty na których stoi dzisiejsza Polska. Ten pierwszy z lewej był kandydatem na TW, a w 1986 r. zmieniono kwalifikację na kontakt operacyjny (bez pseudonimu). W dzienniku rejestracyjnym MSW w listopadzie 1989 r. przy jego personaliach jako kontakt operacyjny (KO) wpisano: „rezygnacja”. W 2010 roku z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego otrzymał Order Orła Białego.

Ten z przodu łysawy w dzinsach to walterowiec -komunista, prawie, że od urodzenia który pojawił się w dzinsach aby oddać „szacunek dla polskiego godła” podczas dekoracji Orderem Orła Białego. Współtworzył program przyszłości  Polski i świata inspirowany myślą TROCKISTOWSKĄ  (vide A. Michnik bo i on Orła Białego ma.) Zresztą na tym komuniście powieszono wiele orderów i krzyży (chociaż w żaden Krzyż nie wierzył).

 Z tyłu za nim to ględzący mediawista i stary komunista przefarbowany na doradcę „Solidarności”- też „kawaler” Orła Białego, I najmłodszy z nich po prawej – wtedy  to „o mało co magister”,  (syn rosyjskiego Żyda komunisty pułkownika NKWD) który zachorował na „grypę filipińską”, i dlatego się chwiał kiedy w Charkowie składał wieniec na grobie Żołnierzy polskich, przez NKWDzistów zamordowanych. A, że Polacy historycznie chcą być oszukiwani, więc na osiem lat Prezydentem Polski go wybierali. Nie ważne już jest, że został zarejestrowany jako tajny współpracownik SB o pseudonimie „Alek”.

Tylko jeden  z tej piątki TW „Lech” mie ma Orła Białego ale za to ma dwa Wielkie Krzyże. 3 maja 1987 został odznaczony przez prezydenta RP na uchodźstwie Kazimierza Sabbata Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. A  w 2015 prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Rys, L. Żebrowski /NP

Ten z balonikiem, to „doradca Solidarności i wieloletni komunista, którego nos poczuł, że trzeba się przefarbować i odmówił oświadczenia lustracyjnego, A ten pokrzywiony i rozmodlony, co Kościół Katolicki szkalował kiedy szmatłwca redagował to też kawaler Orderu Orła Białego, pomimo, że też odmówił złożenia oświadczenia lustracyjnego.. A ten żebrak z kapeluszem marki UE, (Made in UE) to też kawaler Orderu Orła Białego o kilka DM, żebrze zgodnie ze swoim planem tzw. „B”. Od tego czasu nic się nie zmieniło, Polska dalej o kilka srebrników unijno-niemieckich żebrze i było wiadomo, że takich „Nędzników” w 2023 roku, do rządzenia rządem sama sobie wybierze.

Kto i komu

Komunistyczne władze PKWN sprawujące rządy z ramienia ZSRR uznały Order Orła Białego jako najwyższe polskie wyróżnienie dekretem z 22 grudnia 1944, likwidując jednocześnie instytucje kapituł orderów, jednak nie kontynuowały jego nadawania. Nowa ustawa odznaczeniowa sejmu PRL z 17 lutego 1960 order pominęła, co spowodowało brak jego oficjalnego istnienia, chociaż formalnie nie został zlikwidowany.

III Rzeczpospolita. Kadencja prezydenta Lecha Wałęsy

Wielki Mistrz Orderu Lech Wałęsa

Kapituła Orderu Orła Białego została powołana 20 października 1995. W jej skład weszli: Lech Wałęsa (Wielki Mistrz Orderu),  Stanisław Broniewski (od 2 listopada 1995 Kanclerz Orderu), Aleksander Gieysztor (od 2 listopada 1995 Sekretarz Kapituły), Jan Nowak-Jeziorański, Barbara Skarga oraz Jerzy Turowski.

Kadencja prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-25.png
Wielki Mistrz (TW „Alek”) i Putin

23 grudnia 1995 powołano Kapitułę w składzie:Aleksander Kwaśniewski (Wielki Mistrz Orderu), Stanisław Broniewski (Kanclerz Orderu), Aleksander Gieysztor (Sekretarz Kapituły), Jan Nowak-Jeziorański, Barbara Skarga oraz Jerzy Turowicz.  27 stycznia 1999 zmarł Jerzy Turowicz / 9 lutego 1999 zmarł Aleksander Gieysztor/ 13 września 1999 w skład Kapituły wszedł Tadeusz Mazowiecki/ 9 maja 2000 w skład Kapituły wszedł Władyslaw Bartoszewski / 20 października 2000 Stanisław Broniewski przestał być członkiem Kapituły./ 2 lutego 2001 w skład Kapituły wszedł Krzysztow Skubiszewski / 14 lutego 2001 Barbara Skarga została Kanclerzem Orderu a Władysłaaw Bartoszewski Sekretarzem Kapituły / 20 stycznia 2005 zmarł Jan Nowak-Jeziorański / 5 kwietnia 2005 w skład Kapituły wszedł Bronisław Geremek. 

Kadencja prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Wielki Mistrz Lech Kaczyński

W 2005 w skład Kapituły wchodzili: lech Kaczyński (Wielki Mistrz Orderu), Barbara Skarga  (Kanclerz Orderu), Władysław Bartoszewski (Sekretarz Kapituły), Tadeusz Mazowiecki, Krzysztof Skubiszewski oraz Bronisław Geremek /Pod koniec 2005, po wyborze lecha Kaczyńskiego,  z funkcji kanclerza kapituły ustąpiła Barbara Skarga/ 20 kwietnia 2007 prezydent powołał w skład Kapituły Andrzeja Gwiazdę / 26 kwietnia 2007 Tadeusz Mazowiecki utracił stanowisko członka Kapituły z mocy prawa, w związku z niezłożeniem oświadczenia kustracyjnego / 4 maja 2007 Bronisław Geremek utracił stanowisko członka Kapituły z mocy prawa w związku z niezłożeniem oświadczenia lustracyjnego./ W maju 2007 z członkostwa w Kapitule zrezygnował Wladysław Bartoszewski /17 maja 2007 prezydent powołał w skład Kapituły Wiesława Chrzanowskiego oraz Ignacego Tokarczuka /  8 września 2008 prezydent powołał w skład Kapituły Boguslawa Nizińskiego /10 grudnia 2008 prezydent powołał w skład Kapituły Zbigniewa Religę /3 luty 2009 bp Ignacy Tokarczuk: ustąpił z Kapituły Orderu Orła Białego  /8 marca 2009 zmarł Zbigniew Religa /16 września 2009 prezydent powołał w skład Kapituły Jana Olszewskiego / 8 lutego 2010 zmarł Krzysztof Skubiszewski

Kadencja prezydenta Bronisława Komorowskiego

Wielki Mistrz (z lewej) Bronisław Komoroeski i Miedwiediew prezydent Rosji

W chwili objęcia obowiązków Prezydenta RP przez Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego w skład Kapituły wchodzili Andrzej Gwiazda / Wiesław Chrzanowski / Bogusław Nizieński: oraz Jan Olszewski. Po wyborze na Prezydenta w jej skład wszedł również  Bronisław Komorowski jako Wielki Mistrz Orderu. W listopadzie 2010 z członkostwa w Kapitule złożyli rezygnację Andrzej Gwiazda, Bogusław Nizienski oraz Jan Olszewski / 25 lutego 2011. w skład kapituły powołani zostali: Władysław Bartoszewski (ponownie), Aleksander Hall, Krzysztof Penderecki oraz henryk Samsonowicz,/ 10 marca 2011. Władysław Bartoszewski został Kanclerzem Orderu a Aleksander Hall Sekretarzem Kapituły /.29 kwietnia zmarł Wiesław Chrzanowski, który był członkiem Kapituły./ 16 kwietnia 2013. w skład kapituły powołany został Jerzy Buzek. / 24 kwietnia 2015 zmarł Władysław Bartoszewski który był Kanclerzem Orderu.

Kadencja prezydenta Andrzeja Dudy

W chwili objęcia obowiązków Prezydenta RP przez Andrzeja Dudę w jej skład wchodzili: Aleksander Hall (Sekretarz Kapituły), Jerzy Buzek, Krzysztof Penderecki, Henryk Samsonowicz Po wyborze na Prezydenta w jej skład wszedł również Andrzej Duda jako Wielki Mistrz Orderu. / 23 listopada 2015 Aleksander Hall i Henryk Samsonowicz złożyli rezygnację z członkostwa w kapitule w proteście wobec ułaskawienia byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego przez prezydenta RP Andrzeja Dudę / Według stanu z 5 stycznia 2016, Andrzej Duda był jedynym członkiem kapituły orderu a pozostałe stanowiska pozostawały nieobsadzone ponieważ krótko przed tą datą z członkostwa w kapitule zrezygnowali Jerzy Buzek i Krzysztof Penderecki / 4 sierpnia 2016 w skład kapituły powołani zostali:Andrzej Gwiazda, Michał Kleiber, Michał Lorenc, Bogusław Nizieński oraz Zofia Romaszewska. / 6 sierpnia 2016 Kanclerzem Orderu został wybrany Bogusław Nizieński, a Sekretarzem Kapituły została Zofia Romaszewska / 29 maja 2018 po rezygnacji z kapituły Michała Lorenca i Andrzeja Gwiazdy w skład kapituły powołani zostali Adam Bujak i Bronisław Wildstein/ 12 października 2021 w skład kapituły powołani zostali: Michał Kleiber i Zofia Romaszewska Michał Kleiber (na kolejną kadencję) oraz Wojciech Roszkowski./ 12 października 2021 Kanclerzem Orderu został wybrany Michał Kleiber, a Sekretarzem Kapituły została Zofia Romaszewska.

Wielki Mistrz Andrzej Duda z prawej i Kawaler Wołodymyr Żełenski 05.04.2023

Odmówiły przyjęcia lub zwróciły Order Orła Białego  

Jerzy Giedroyc (1994) – protestując przeciw kierunkowi, jaki w Polsce obrali rządzący

Kazimierz Pużak(1996) – prezydent RP Aleksander Kwaśniewski odznaczył go 11 listopada 1996 r. pośmiertnie. Córka, Maria Pużak odmówiła jednak odebrania orderu. Order został przekazany wnukowi Pużaka 7 lipca 2009 r. przez Jana Olszewskiego doradcę prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Zbigniew Herbert  (1998) – 30 lipca 1998 r. prezydent Aleksander Kwaśniewski odznaczył go pośmiertnie jednak wdowa po poecie, Katarzyna Herbertowa, odmówiła przyjęcia odznaczenia. Po 9 latach, 3 maja 2007 r., Katarzyna Herbertowa oraz siostra poety, Halina Herbert-Żebrowska, odebrały to odznaczenie z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Oprac. Admin/ Obrazek wprowadzający pochodzi z okładki książki „Złudzenia i fakty” / Z. Zimogrodzki

###########################################

Śledź i polub nas:
9 komentarzy

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *