OTRZYMALIŚMY! To już wiemy, ale przypomnieć nie zaszkodzi…

HOMO SOVIETICUS

Na proces formowania osobowości komunistycznej – nowego człowieka – Homo sovieticus ukształtowanego dzięki powodzeniu marksistowskiego eksperymentu społecznego, wpływ miała nie tylko propaganda i władza, ale także ideały wpajane każdemu obywatelowi radzieckiemu w przedszkolach, szkołach, pracy. Tak ukształtowane społeczeństwo stało się  ludzką masą będącą w całości gigantycznym kameleonem.

Władysław Bełza - Katechizm polskiego dziecka. Kto ty jesteś? Polak mały
KATECHIZM POLSKIEGO DZIECKA

Katechizm polskiego dziecka, dzięki swojej prostej formie i głębokiej treści od ponad stu lat jest podstawą patriotycznej edukacji najmłodszych polskich uczniów. W 1951 roku został wycofany z bibliotek przez komunistyczną cenzurę. Teraz z polskich szkół chce wycofać go resort Barbary Nowackiej.

CO POSKREŚLANO, CO WYMAZANO, CO OCENZUROWANO?

Historia szkoła podstawowa:

 • Poskreślali naukę postaw patriotyzmu i wzorców bohaterskich zachowań odnoszących konkretne rezultaty.
 • skreślili Zawiszę czarnego, Bitwę Grunwaldzką, Powstanie Śląskie i Wielkopolskie… wszystko co podkreśla zwycięstwa nad niemcami, ukazuje ich jako wrogów.
 • Skreślili opisy heroizmu polskich obrońców z Wizny, Westerplatte, Poczty Gdańskiej, Grodna…
 • skreślili znaczenie powstania Gdyni, Centralnego Okręgu Przemysłowego i Magistrali Węglowej – może zbyt wyraźne skojarzenie z CPK?
 • Skreślili historie Polaków ratujących Żydów z holokaustu.
 • Skreślili zbrodnie niemieckie, ruskie i ukraińskie: Palmiry, Katyń, Profesorowie Lwowscy, Rzeź Wołyńska, Zamojszczyzna…
 • Skreślili postawy Żołnierzy Niezłomnych wobec nowych władz ruskich w Polsce po wojnie
 • Uczeń ma już nie znać PRZYCZYN wstąpienia Polski do NATO i unii europejskiej. Ma tylko znać skutki… (zrozumienie motywacji może być zupełnie niespójne z tym w jakim kierunku unia teraz zmierza…)

HIT Szkoła Średnia:

 • Rodzina nie jest już podstawą komórką
 • Chrześcijańskie normy społeczne nie są już dla nas głównymi, a jedynie jednymi z wielu
 • Gdzie się da wykreślone pojęcia rodziny i narodu
 • Ograniczenie zrozumienia genezy powstania wspólnoty europejskiej i planu Marshala
 • WYcięli kwestie zalezności Polski od zsrr, emigracji po 1945, terroru, propagandy Polski ludowej
 • Wycięli Pileckiego, Inkę, Wyszyńskiego, Żołnierzy Niezłomnych
 • Wycięli zasady powstanie Europejskiej Wsp Gospodarczej (czyli unii)
 • Wycięli naukę o powstaniu ruchów neomarksistowskich, lewicowych, różnicach między ekologią i ekologizmem… wszystko co pozwala zrozumieć skąd się wzięło lewactwo w Europie – niebezpieczne dla nich…
 • Wycięli genezę rewolucji kulturowej, seksualnej, porównania między rewolucją w CHinach i na Zachodzie
 • Wycięli część rozliczania niemiec ze zbrodni i zniszczeń oraz kwestię reparacji
 • Wycięli wzmiankę o Premierze Janie Olszewskim oraz o przejęciu władzy przez postkomunistów
 • Wycięli znaczenie Instytutu Pamięci Narodowej
 • Cheścijanie już nie są prześladowani na świecie
 • Rosja już nie prowadzi wojny hybrydowej, szantażu gazowego nie prowadziła itd…
 • Nie trzeba zagłębiać się w polityczną poprawność, wielokulturowość, nową kartę praw człowieka… to jest i nie ma co się zastanawiać…
 • inne skreślone z listy:
 • omawia proces zmiany Unii Europejskiej w okresie po wstąpieniu Polski w jej struktury (wzrost pozycji Niemiec, zjawiska kryzysowe związane z imigracją, niestabilnością strefy euro, Brexitem i epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, a także kontrowersje ustrojowe i ideologiczne na forum instytucji unijnych);
 • charakteryzuje zjawisko postkomunizmu jako bariery rozwojowej i przedstawia najważniejsze przyczyny jego kryzysu w Polsce po 2001 roku;
 • charakteryzuje różne wizje wyjścia Polski z postkomunizmu i wyjaśnia, na czym polegało polityczne znaczenie
 • (Polska na progu 3 dziesięciolecia):(zagrożenia geopolityczne, kryzys demograficzny, utrzymanie tożsamości kulturowej, bezpieczeństwo energetyczne, polityka klimatyczna oraz jej koszty finansowe i społeczne).

Historia / szkoła średnia

 • Ziemie polskie i plemiona przedpiastowskie nie są już ważna
 • Znaczenie koronacji pierwszych Piastów nie są już ważne (niezależność od niemiec)
 • Zagrożenia zewnętrzne nie są już ważne, bo wymienia się marchie wschodnie i zakon krzyżacki…
 • Uczeń nie musi znać już wybitnych polskich przywódców jak Hetmani Czarniecki, Żólkiewski, Chodkiewicz, Jan 3 Sobieski
 • Nie musi stykać się z pojęciami masonerii, iluminati i wolnomularstwa
 • Nie musi znać Księcia Józefa Poniatowskiego
 • Nie ma wiedzieć o antypolonizmie w rep. weimarskiej
 • Nie ma się uczyć o misji Karskiego, o Żegocie, Sendlerowej, Ulmach o Sprawiedliwych wśród narodów
 • Nie ma być świadomy nazistowskiej i antysemickiej polityki niemiec przed 2 w ś
 • Nie ma znać kwestii rzezi Woli, zniszczeń i grabieży niemieckich w Warszawie w latach 1939-45, w tym Pałacu Saskiego, Zamku Królewskiego, Bibliotek, Muzeów, majątku prywatnego…
 • Nie musi być świadomy bezkarności zbrodniarzy wojennych
 • Nie musi znać celów i sruktury ONZ a jedynie oceniać działalność tej organizacji…
 • Zjawisko radykalizacji islamu nie jest już ważnym tematem
 • Nie powinien być świadomy eksterminacji elit 2RP, wielkiej migracji, strat wojennych, terroru komunistycznego, oporu wobec terroru w osobach żołnierzy Niezłomnych (Pilecki, Inka…) działalności legalnego rządu RP na uchodźstwie
 • Znikają terminy lustracji i dekomunizacji.

Czytelniku! Polaku ! Miej pod ręką tę POWYŻSZĄ LISTĘ i zachowaj potrzebne (starsze podręczniki) bo będą użyteczne do tajnego nauczania. Tajne nauczanie już było w naszym kraju i było bezwzględnie zwalczane przez niemieckie władze okupacyjne – w latach 1939–1945 życie straciło 8,5 tys. polskich nauczycieli. Nauczyciele i uczniowie wiedzieli, że w razie wykrycia groziło im, a nawet właścicielom mieszkań, w których odbywały się komplety, więzienie i obóz koncentracyjny. W PRLu  wychowywanie młodzieży przez „walterowca” Kuronia i cenzura cięla wszystko co katolickie i patriotyczne. Jednak Patrioci trwali przy swojej polskości. Historia zatoczyła koło zamykając w sobie także bolszewickie nauczanie – i to jest po prostu koło ciasne…zaciskane przez pracowników „Instytucji wrogiej wobec prawdy” .

SOWIECKI PODRĘCZNIK; „POEMAT PEDAGOGICZNY”.
ZRANIONA GŁOWA POLSKIEGO UCZNIA / STUDENTA AD 2024

Dla naszepismo.pl i NP dwumiesięcznik przekazał Wojtek Majdan /Melbourne/ DZIĘKUJEMY! Ilustracje i opisy dodał ADMIN

################## np.pl ##################

Śledź i polub nas:
Jedenkomentarz

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *