„Nic nie będziesz posiadać i będziesz szczęśliwy”

AUTOR: JAN KOWALSKI

SCHWAB (z lewej) DO PUTINA: WITAJ! NIC NIE BĘDZIESZ POSIADAĆ I BĘDZIESZ SZCZĘŚLIWY…

O tej  „szczęśliwości” pisały także serwisy Reuters oraz Rappler. Rappler wskazując, że słowa te zostały także użyte w artykule „Welcome To 2030: I Own Nothing, Have No Privacy And Life Has Never Been Better” – w tłumaczeniu na język polski: „Witaj w 2030 roku: nie mam nic, nie mam prywatności i moje życie nigdy nie było lepsze”, opublikowanym w 2016 roku w magazynie Forbes, którego autorką jest duńska polityczka Ida Auken.

Oprócz działalności w ramach Światowego Forum Ekonomicznego SHWAB był doradcą przy ONZ i członkiem licznych rad nadzorczych. Był również członkiem komitetu wykonawczego masońskiej Grupy Bilderberg. Przypomnijmy w tym miejscu słowa innego masona – Voltaire – które zostały zawarte w liście do  króla Fryderyka II z 5 stycznia 1767 roku.

„I wreszcie, kiedy już cały Kościół zostanie odpowiednio osłabiony, a wolna myśl osiągnie wystarczającą potęgę, ostatni cios zostanie zadany mieczem bezwzględnej zemsty. Rządy terroru zapanują na całej Ziemi i będą trwały tak długo aż ostatni chrześcijanin nie wyprze się swojej wiary

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Przesłanie Arcybiskupa Viganò do zniewolonej Australii.

ARCYBISKUP VIGANO

Drodzy Australijczycy.

Ludzkość stoi obecnie w obliczu globalnego zamachu stanu, w wyniku którego zbrodnicza oligarchia globalistyczna zdołała zainstalować swoich przedstawicieli na najwyższych szczeblach rządów i instytucji międzynarodowych. Nie mówimy tu o zjawisku, które ogranicza się do jednego państwa. Jest to raczej plan, który rozciąga się na wiele państw; od Australii po Kanadę, od Francji po Włochy, od Niemiec po Austrię.

Mit demokracji i praw człowieka jest dziś systematycznie burzony przez tych samych ludzi, którzy stworzyli go jako dogmat nowoczesności i postępu. Naruszana jest wola ludzi, ignorowane jest dobro poszczególnych narodów, niszczona jest tkanka społeczna i ekonomiczna, deptana jest ochrona pracowników i przedsiębiorstw, a ludzkie zdrowie traktowane jest jako przeszkoda w osiąganiu zysków przez koncerny farmaceutyczne. Tak jak przez ostatnie dwa lata wprowadzano stany wyjątkowe w związku z pandemią, którą wykorzystywano do legitymizacji skandalicznego pozbawiania praw naturalnych, tak teraz planuje się nowe nadzwyczajne sytuacje – nadzwyczajną sytuację klimatyczną, nadzwyczajną sytuację informatyczną, nadzwyczajną sytuację energetyczną, nadzwyczajną sytuację wojenną – wszystkie one mają na celu pogłębienie i utrwalenie celowo sprowokowanej katastrofy.

Wy, Australijczycy, nie jesteście jedynymi, którzy doświadczyli tego zamachu stanu, ani jedynymi, których prawa konstytucyjne zostały złamane i którym odmówiono najbardziej podstawowych zasad państwa prawa. Ci, którzy wami rządzą, nie sprawują władzy dla waszego dobra, lecz raczej po to, by realizować interesy globalistycznej elity. Są to interesy natury ekonomicznej i ideologicznej, polegające na zawłaszczaniu bogactwa i władzy za pomocą Wielkiego Resetu, na czynieniu z ludzi niewolników systemu kredytu społecznego, eksperymentowanego już przez chińską dyktaturę komunistyczną, oraz na uczynieniu z was wszystkich masy chronicznie chorych ludzi, których układy odpornościowe zostały zniszczone przez eksperymentalne serum narzucone wszystkim z mocy prawa. Jutro, pod pretekstem wojny, powiedzą wam, że wzrost popytu na dobra konsumpcyjne i ograniczona dostępność gazu sprawiają, że konieczne są nowe ograniczenia i nowe wyrzeczenia, zmuszając was do płacenia za katastrofalne skutki ich nieodpowiedzialnych decyzji.

Nie dzieje się to wszystko w wyniku jakiejś serii niefortunnych zbiegów okoliczności, ale dlatego, że jest to owoc zbrodniczego planu, który został przygotowany w najdrobniejszych szczegółach i ogłoszony przez jego architektów.

Agenda 2030 ONZ i Wielki RESET Światowego Forum Ekonomicznego to scenariusz narzucony rządom na całym świecie i wdrażany przez emisariuszy prywatnych instytucji ponadnarodowych, z których większość została przeszkolona w programie Klausa SCHWABA „Młodzi Liderzy Jutra”. Jest to dywersyjny projekt, który zagraża pokojowi na świecie, suwerenności poszczególnych państw i życiu obywateli. Projekt, który, gdyby nie współudział szefów rządów, sędziów i przedstawicieli organów ścigania, zostałby już dawno zdemaskowany i potępiony.

Nie łudźmy się. Zniszczenie gospodarek narodowych nie jest celem ostatecznym. Jest to tylko środek do celu. Celem jest ustanowienie Nowego Porządku Świata, który będzie przygotowaniem dla nadejścia Antychrysta. Oni chcą nie tylko przejąć kontrolę nad światowymi finansami, ale tą drogą zdobyć władzę nad każdym waszym działaniem, ustalać, co jest dobre, a co złe, kontrolować każdy ruch, każde działanie i każdą waszą myśl – uczynić z was wszystkich niewolników i zmusić was, byście stali się bezdusznymi automatami bez żadnej tożsamości.

Za tym wszystkim skrywają się zakusy wroga rodzaju ludzkiego, tego, który jest „mordercą od początku” i który nienawidzi wszystkiego, co prawdziwe, sprawiedliwe i piękne, ponieważ widzi w tym promień doskonałości Boga Stwórcy, Pana i Odkupiciela. Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga i właśnie ten Boży ślad szatan chce zniweczyć, gasząc niewinny uśmiech dziecka, niszcząc w ludziach uczciwość i prawość, hamując wszelkie impulsy ku Dobru i promując wszystko, co nieuczciwe, grzeszne, podłe i nieludzkie. Szatan pragnie świata, w którym panuje śmierć ciała i duszy, w którym łagodne jarzmo Prawa Bożego i Ewangelii zostaje zastąpione odrażającą tyranią zła, buntu i nienawiści.

Zachęcam was wszystkich, drodzy Australijczycy, abyście zrozumieli, że tę epokową bitwę należy toczyć ze świadomością tego, że tylko zwracając się do Pana naszego Jezusa Chrystusa, będziecie mogli pokonać diabła; że tylko w posłuszeństwie Jego przykazaniom będziecie mogli znaleźć wolność, zgodę i dobrobyt dla waszej Ojczyzny; że tylko tam, gdzie króluje Chrystus, może panować również Jego Pokój. Pax Christi in regno Christi.

Jeśli pragniecie wolności tylko po to, by nadal obrażać Pana, łamać Jego Prawo i bluźnić Jego Imieniu, wszystkie wasze protesty będą bezużyteczne i skazane na niepowodzenie. Jedynym sposobem na pokonanie zła jest przeciwstawienie mu dobra; jedynym sposobem na pokonanie dyktatury Antychrysta jest królowanie Chrystusa Króla w waszym życiu, w waszej pracy, w rodzinach i w państwach.

Niech wraz z Chrystusem króluje Matka Boża i Królowa, Maryja Najświętsza, która zrządzeniem Opatrzności zdepcze głowę odwiecznego węża i ostatecznie zniszczy Złego.

Polecajcie więc każde wasze działanie opiece naszego Pana i Niepokalanej Dziewicy, pozostając w łasce Bożej i modląc się z wiarą. Niech początek Wielkiego Postu pobudzi was wszystkich w nadprzyrodzonym duchu do pokuty, postu i ofiary, aby błagać Boski Majestat o pokój, którego świat dać nie może, o braterską zgodę we wspólnym ojcostwie Boga, i o wolność, która opiera się na Chrystusie; Drodze, Prawdzie i Życiu. Niech Was błogosławią: Matka Boża Krzyża Południa, Wspomożycielka Wiernych i Święty Franciszek Ksawery, Patroni Australii. Ja też Was błogosławię in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen

+Carlo Maria Viganò, Arcybiskup

27 lutego 2022 W niedzielę Pięćdziesiątnicy

Tłum. Sławomir Soja

Źródło, „Bibuła”

^^^

Abp Carlo Maria Viganò to były nuncjusz apostolski w Stanach Zjednoczonych, który zasłynął ze stanowczego zwalczania przypadków pedofilii do jakich dochodziło w Kościele. 22 sierpnia 2018, po ujawnieniu kolejnego skandalu seksualnego związanego z czynami nierządnymi względem nieletnich w strukturze Kościoła katolickiego w USA, arcybiskup Viganò zaapelował do papieża Franciszka oraz kilku kardynałów i biskupów, aby ustąpili z pełnionych urzędów w związku z ukrywaniem skłonności homoseksualnych oraz molestowaniem dzieci przez arcybiskupa Waszyngtonu Theodore’a McCarricka.

######################################

Obrazek wprowadzający z VLOG MARCINA PALIMĄKI/ INTERNET/

Śledź i polub nas:
Jedenkomentarz

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *