PODYSKUTUJMY O BIAŁO-CZERWONEJ…

(w związku z artykułem:02.05.2022.)

[Felieton „TS] Waldemar Biniecki: Ile Polonii jest w Polonii?

OPRACOWANIE: JAN KOWALSKI

Od 2002 roku 2 maja obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Jest to święto państwowe ustanowione przez Sejm RP z inicjatywy Senatu RP. W ten sposób państwo polskie postanowiło pamiętać o osobach mieszkających poza granicami Polski.

Poza Polską mieszka ok. 20 mln osób polskiego pochodzenia. Są to osoby, które wyjechały z kraju lub urodziły się poza Polską, ale wykazują przywiązanie do polskiego pochodzenia i związków z polskością. Jak wygląda rozumienie polskości wśród 10-milionowej polskiej diaspory w Stanach Zjednoczonych? Wg najnowszych badań Dominika Sterculi z Colorado State University, 95 proc. amerykańskich Polaków urodziło się w Stanach Zjednoczonych. Ich stopień akulturacji, czyli funkcjonowania w obu kulturach, wymaga jednak odrębnych badań.

Pozwolę sobie jednak na kilka uwag w tym zakresie. Stara Polonia – Nowa Polonia to najbardziej skomplikowana relacja. Nowa Polonia rozumie Starą Polonię tak jak rozumiał ją Melchior Wańkowicz, czyli jako skansen – kiszka, gołąbki, pierogi, kiełbasa i polka. Stara emigracja niejednokrotnie uważa Nową Polonię, mówiącą z akcentem, za osoby „innej kategorii”, choć poziom wykształcenia obu grup wskazuje na zdecydowanie lepsze wykształcenie nowej emigracji, która jest również lepiej przygotowana do pełnienia w USA roli kulturotwórczej. I tutaj pojawia się właściwy termin „rola kulturotwórcza Polonii”. Wiemy, że większość flagowych projektów Polonii powstała dzięki kulturotwórczej roli tych, którzy mówili z mocnym polskim akcentem. „Język polski nie jest nam już do niczego potrzebny” – to cytat jednego z ważnych profesorów zajmujących się polskimi sprawami i mającego przez dekady zdecydowany wpływ na to, kto rozdaje polskie karty w danym stanie. Sytuacja seminarium w Orchard Lake wymaga bezwzględnej interwencji polskich dyplomatów i hierarchów kościelnych, bowiem rada nadzorcza pomimo wiedzy, że nowy rektor seminarium jest w drodze do Michigan, i tak podjęła decyzję o zamknięciu tego ważnego dla całej Polonii amerykańskiej ośrodka. Dużo dzieje się w Teksasie, o czym piszę w „TS”. Mam wielki szacunek dla wszystkich tamtejszych liderów, ale nie mogę zrozumieć dlaczego, mając 2 kandydatów z tytułami doktorskimi z polskim rodowodem na dyrektora polskiego ośrodka w Panna Marii (wybudowanego za 14 milionów dolarów), wybrano kandydatkę bez doktoratu, pochodzenia meksykańskiego.

Czy nie czas na zadawanie pytań o dorobek, umiejętności i wiedzę o polskości tych wszystkich ludzi, którzy przez dekady, piastując swoje stanowiska w radach nadzorczych, swoimi niemądrymi decyzjami doprowadzają do powolnej destrukcji tej ważnej grupy etnicznej w Stanach Zjednoczonych. Całości dopełnia brak wizji rozwoju Polonii amerykańskiej, systemu komunikacji poszczególnych ośrodków, rozwoju polonijnych mediów, jak i krajowego centrum decyzyjnego. Od początku swojego istnienia Polonia amerykańska przekazała Polsce i swoim rodzinom miliardy dolarów. Czas, aby państwo polskie zaczęło spłacać ten dług wdzięczności poprzez właściwą rolę mecenasa kultury i oświaty. Amerykańskie uniwersytety i ich polskie programy, polskie szkolnictwo sobotnie, polskie kwatery wojskowe na cmentarzach, niszczejące polskie zabytki i polskie archiwalia czekają na wsparcie. Tyle o święcie Polonii.

Waldemar Biniecki

###

PODYSKUTUJMY O BIAŁO-CZERWONEJ

BIAŁO-CZERWONA

Drugiego maja, jak co roku, obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Oddajemy wtedy cześć „biało-czerwonej”, ale też w sposób szczególny myślimy o pozostałych symbolach państwowych: Orle Białym i hymnie – Mazurku Dąbrowskiego. Symbole te to nie ozdobne znaki bez treści. To nasza historia i najlepsza tradycja. Określają naszą tożsamość, jednoczą i świadczą o naszej podmiotowości. Winni jesteśmy im szacunek oraz zawsze godne traktowanie”.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej

Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowało miniprzewodnik zawierający najważniejsze zasady dotyczące eksponowania polskiej flagi. W przewodniku znalazły się m.in. opis różnic między flagą a barwami narodowymi, zasady eksponowania flagi Polski z flagami innych państw, flagami samorządowymi oraz flagą Unii Europejskiej, zasady eksponowania flagi w przestrzeni publicznej, w pomieszczeniach reprezentacyjnych i konferencyjnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstw i innych organów państwowych, podczas marszów czy podczas pogrzebu osób zasłużonych dla kraju. „Flaga Polski jest z nami we wszystkich ważnych chwilach. Podczas wydarzeń podniosłych i uroczystych, ale także w dni żałoby po stracie wybitnych i odważnych Polaków, w momentach wzruszeń i radości. Miłość do barw narodowych oznacza prezentowanie ich zgodnie z tradycją i honorem. Warto poznać te zasady. Temu służy opracowany w MSWiA miniprzewodnik Biało-Czerwona„.

Jak napisali autorzy przewodnika, flaga lub banner eksponowane publicznie muszą być czyste i mieć czytelne barwy; nie mogą być pomięte lub postrzępione. Ponadto flaga nigdy nie może dotknąć podłogi, ziemi, bruku lub wody. Po zmroku weksylia, czyli znaki rozpoznawcze wykonane z tkaniny, mocowane do drzewca lub liny, muszą być odpowiednio oświetlone. W dni deszczowe i przy bardzo silnym wietrze flagi w ogóle nie powinny być wywieszane, a w czasie burzy lub nagłego silnego wiatru powinny zostać jak najszybciej zdjęte.

„Na terenie RP flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej ma zawsze pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami. Jeśli eksponuje się na masztach więcej flag, flagę państwową RP podnosi się (wciąga na maszt) jako pierwszą i opuszcza jako ostatnią” – podkreślili autorzy przewodnika. Zastrzegli, że flaga nie może służyć jako nakrycie stołu lub opakowanie jakiegoś przedmiotu, nie wolno na niej umieszczać żadnych napisów i rysunków.

„Powszechny stał się zwyczaj umieszczania na barwach narodowych nazw miejscowości, z których przyjeżdżają kibice na zawody sportowe, aby jednak nie naruszać zasad, powinny to być barwy narodowe, a nie flagi o proporcji 5:8” – zaznaczyli autorzy przewodnika. Wyjaśnili, że „godnym sposobem” zniszczenia zużytej flagi lub banneru jest niepubliczne spalenie lub ziszczenie przez rozdzielenie barw.

Przypomnieli, że każdy obywatel Rzeczypospolitej ma PRAWO wywiesić flagę państwową na swoim domu, a także w oknie lub na balkonie swego mieszkania. Ponadto w przestrzeni publicznej flagi eksponowane są na budynkach, latarniach i słupach ulicznych, na stadionach i w halach sportowych, podczas parad i na pogrzebach zasłużonych osób.

„Najczęściej flaga jest eksponowana na drzewcu drewnianym lub metalowym. Szerokość takiej flagi nie może być mniejsza niż 1/3 długości drzewca lub większa niż 1/2 jego długości. Najczęściej drzewce jest umieszczone w uchwycie pod kątem ok. 45 stopni do ściany budynku. Można również umieścić drzewce poziomo na balkonie lub w oknie” – czytamy w publikacji.

Dzień Flagi RP ustanowiono w 2004 roku. Historycznie polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski, i bieli Pogoni – rycerza galopującego na koniu – godła Litwy. Oba godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na naszej fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła. Źródło: PAP

Flaga nie jest jakąś marketingową dekoracją, więc nie powinna być wykorzystywana do celów komercyjnych. Wyprodukowanie długopisów czy notesów z godłem i flagą przez prywatną firmę to naruszenie zasad.

Kolejność eksponowania polskiej flagi: Jeśli obok siebie mają się znaleźć dwie flagi, naszą należy wywiesić po lewej stronie, patrząc w kierunku budynku. Gdy flag jest więcej, ich wzajemne położenie również nie jest dziełem przypadku.

Trzy flagi — polska umieszczona jest w środku, a druga co do ważności znajduje się po lewej stronie. Cztery flagi — najważniejsza jest skrajna prawa.

Pięć flag — flaga Polski powinna znajdować się w środku. Sześć lub więcej flag — należy wyeksponować dwie polskie flagi – w skrajnych końcach.

Z powyższego wynika, że flaga państwowa jest najważniejszą flagą w przypadku gdy jest eksponowana z innymi flagami. Ponadto podnieść należy, że na budynkach centralnych nie można eksponować jedynie flagi obcego państwa.

Niestety w obecnym czasie wiele urzędów administracji centralnej i samorządowej zapomniało jednak o tych przepisach i na masztach swoich siedzib eksponuje jedynie flagę Ukrainy. Z całym szacunkiem dla walczącej Ukrainy ale jak wynika z powyżej przywołanych przepisów takie działanie, jest sprzeczne z prawem obowiązującym w tym zakresie.

^^^

Ogłoszenie na Twitterze: Sejm RP/ Kancelaria Sejmu: „W geście solidarności z ##Ukraina na fasadzie gmachu #Sejm wyświetlona została specjalna iluminacja z niebiesko-żółtymi barwami narodowymi naszych wschodnich sąsiadów”…

Czy eksponowanie jedynie flagi Ukrainy na elewacji budynku Komisji Sejmowych/specjalna (olbrzymia) iluminacja narodowej barwy Ukrainy narusza przepisy prawa – wyjątko na budynku instytucji w którym tworzy się nasze polskie prawo (?). A przykładów jest bardzo dużo. Np. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Gdańsk, Wrocław itd.

Czy Polacy, przedstawiciele polskiej racji stanu – użytkownicy Facebooka – firmy komunikacyjnej ale i komercyjnej pozujący do zdjęć jedynie z flagą ukraińską działają zgodnie z prawem. Czy w ten sposób podkreślają polski patriotyzm, czy coś innego?

Opracowanie; Jan Kowalski/ Źródło; Informacja za Legaartis.pl / KANCELARIA LEGA ARTIS/ Warszawa/ Ilustracje np.pl

##############################

Śledź i polub nas:
4 komentarze

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *